คณะเกษตรและชีวภาพ
 
popup

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide

 • เปิดให้เข้าชมแล้ว "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
 • 1 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
  2 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
  3 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

  กิจกรรมคณะ
  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพนำทีมผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมขบวนพาเหรดในงานกีฬาสีภายใน
  วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการหน่วยการจัดการงานวิจัยระดับตำบล(TRMU) นำโดยท่านคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพและทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมเสวนา
  วันที่ 14 พฤศิกายน 2562 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะรับอรุณ