คณะเกษตรและชีวภาพ
 
popup

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide

 • เปิดให้เข้าชมแล้ว "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
 • 1 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
  2 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
  3 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

  กิจกรรมคณะ
  ewean
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา ห้อง ก 4 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราขภัฏจันเกษมทร วันที่ 14 สิงหาคม 2562
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร