คณะเกษตรและชีวภาพ
 
popup

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide

 • เปิดให้เข้าชมแล้ว "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
 • 1 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
  2 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ
  3 / 3
  "พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

  กิจกรรมคณะ
  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ร.10
  วันที่10 ตุลาคม 2562 รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม เปิดประชุม คณะกรรมการ RMU โดยมี ดร.สันติธรรม โชติประทุม รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม
  วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล ประธานที่ประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะเกษตรและชีวภาพ