คณะเกษตรและชีวภาพ
 
popup

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
กิจกรรมขวัญข้าว วันที่ 15 พ.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ศูนย์ชัยนาท
ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 18 ต.ค. 2561
คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์นมแพะ ตาลโตนด ปลาร้า และผักปลอดสารพิษ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 ก.ย. 2561