คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพร ณ เทศบาลตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 21 พ.ค. 2562  
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดทำสารบัญอัตโนมัติ วันที่ 1 พ.ค. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น3 คณะเกษตรและชีวภาพ
งานถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" วันที่ 26 เม.ย. 62 ณ สนามกีฬาในร่ม