คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมผลิตเห็ดภูฐาน การผลิตผักงอก การทดสอบสารพิษตกค้างในผัก
นักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ มรภ.จันทรเกษม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 ณ คอสตาเวลล์รีสอร์ตพัทยา จังหวัดชลบุรี