คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 17 วันที่ 27 มี.ค. 62
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมอบรมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดชัยนาท วันที่ 5 มี.ค. 2562